Çağrı Mektubu Alımı ve Proje onay

Elektrik üretimi ve enerji dönüşümü ile kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların yerine getirmesi gereken birçok bürokratik işlem bulunmaktadır. Bu süreçteki herhangi bir eksiklik yahut uygunsuzluk, yenilenebilir enerji yatırımlarının denetlenmesinde yetkili kurumlarca fark edildiğinde; yatırım tehlikeye girer. Dolayısıyla, sağlıklı süreç ilerleyişi ve yatırım projelerinin gerçekleşmesi, sağlam bir bürokrasi takibi gerektirir.
 
Elektrik üretimi ve dönüştürülebilir enerji yatırımları için şart koşulan bürokratik adımlardan biri de; ‘'Çağrı Mektubu’’ adı verilen, devlet - yatırımcı ilişkisinin belgesi niteliğindeki koşuldur. Lisanssız elektrik üretimi için gerekli görülen Çağrı Mektubu alımı, enerji dönüşüm faaliyetlerinde devlet tarafından şart koşulan bir adımdır. Bu mektubun alınmasının ardından, tesis faaliyete alınarak elektrik üretimi sağlanmaktadır.
 
Lisanssız GES yatırımı yapmak isteyen kuruluşlar, yalnızca arazi ve çatı uygulamaları için başvuru yapabilirler. Bu işlem için tesisin kurulacağı arazinin ya da çatı projesinin bulunduğu şehrin dağıtım firmasına başvuru yapılır. Başvurunun amacı çağrı mektubu koşulunun yerine getirilmesidir.
Üretim projelerinde başvurunun ilk aşaması olan çağrı mektubu alınamadığı takdirde, projeye dair hiçbir işlem gerçekleştirilemez. Bu sürecin sağlıklı ilerleyişi adına, firmaların danışmanlık hizmeti alması faydalı bir tercihtir. Çünkü başvuru adımlarındaki aksaklıklar, projenin gerçekleşmesini engelleyebilir.
 
Çağrı mektubu başvurularında şirketlerin ibraz etmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin eksik veya hatalı bulunduğu başvuru işlemleri, bağlı olunan dağıtım şirketi tarafından kabul edilmez. Bu sebeple çağrı mektubu başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli evrakların eksiksiz şekilde temin edilmesi gerekmektedir.
 
Çağrı Mektubu başvurusu için; lisanssız üretim formu, tesisin yerine ait tapu belgesi ya da kira sözleşmesi (en az 2 yıllık), kuruluşu temsil eden kişilerin yetki veya vekâlet belgeleri ile tesisin kamu arazisi olması durumunda hakkın uygunluğuna yönelik belgelerin ibrazı zorunludur. Eksiksiz şekilde tamamlanan başvurunun ardından, bağlı olunan dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde, uygunluk yazısı talep sahiplerine iletilir.